Παράλληλη επιτροπή για να περνάει αντιδημοκρατικές αποφάσεις «έστησε» η κυβέρνηση;