Πατούλης: Υποψήφιος κατέκρινε την Περιφέρεια τώρα «δείχνει» τα δασαρχεία