Περισσότερα από 300 σχολεία και τμήματα κλείνουν λόγω κρουσμάτων