Πολίτες απαντούν στο post Πλεύρη: «Μόνο εσείς να είστε υγιείς, ο λαός ας ψ…άει στα ράντζα»
TWITTER @THANOSPLEVRIS