Πολυτεχνείο: Τραυμάτισαν τον αντιστασιακό Νίκο Μανιό που συμμετείχε στην εξέγερση