Πολιτικό ΑΠΘ: Δεύτερο δια ζώσης μάθημα από το σύλλογο μεταπτυχιακών