Πρωτοφανής απόφαση με επιμέλεια στον πατέρα, παρά τα περιστατικά βίας