Πρύτανης Παν. Θεσσαλίας: Δυσλειτουργική η παρουσία αστυνομίας στα ΑΕΙ