Σαν σήμερα ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος ιδρύει το «Χαμόγελο του Παιδιού»