Συγκέντρωση για την προστασία του χαρακτήρα των Εξαρχείων