Συγκλονιστική αύξηση του κατώτατου κατά 0,52 ευρώ στο ημερομίσθιο!