Συγκλονίζει ο Χ. Τζωρτζάκης για τον θάνατο της Όλγας στο Κερατσίνι και για την Ολγίτσα του