Συλλαλητήριο εκπαιδευτικής κοινότητας, Δευτέρα 24/10
TWITTER ΝΚΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ