Σύλλογοι μελών ΔΕΠ: Τα πανεπιστήμια χρειάζονται υποδομές, προσωπικό και φοιτητική μέριμνα και όχι Αστυνομία