Σημαντικό βήμα: Ο βασανισμός ζώου μετατρέπεται σε κακούργημα