Συναυλία διεθνιστικής αλληλεγγύης με αφορμή την έλευση των Grup Yorum στην Ελλάδα