Συνδικάτο ΟΤΑ κατά Διοικητή ΣΕΠΕ: Δεν μας δέχτηκε για τα εργατικά ατυχήματα, γιατί διακοσμεί τα νέα γραφεία