Συνεχίζεται ο αγώνας από τους εργάτες της Cosco για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας