Συνοδεία πολιτικού σταμάτησε ταξί που μετέφερε τραυματισμένο παιδί για να περάσει «επίσημος»