Σύνταγμα: Μαζική συγκέντρωση και πορεία για τον απεργό πείνας