Σιωπηλή πορεία μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη