«Μπάλλος»: Στην Αττική πλημμύρισαν δρόμοι με την πρώτη βροχή