«Στις πόρτες του εργοστασίου μαζί με τη μικρή Όλγα χάθηκε η ανθρωπιά»