Στο Άγιο Όρος ο Σερβετάλης που αποχώρησε για λόγους διαχωρισμού από τον «Ρινόκερο»