Σχολείο – άρμα αλληλεγγύης στο πλευρό του Σαϊντού: «Είναι κομμάτι από τη σάρκα μας»-  Να του δοθεί άσυλο