Τέλος στα δωρεάν self test από τα φαρμακεία – Η κυβέρνηση έκρυψε ότι η συμφωνία ίσχυε μέχρι τις 19/06