Θανάσιμος: «Δεν άρεσαν στον μικρό άρχοντα τα ονόματα μας»