Το άδειο ψυγείο της Σοφίας ξύπνησε μαζικά την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά στο Twitter