Το άρθρο της Ε. Ακρίτα που λογόκριναν “Τα Νέα”, με αφορμή το σπίτι του Τσίπρα…