Το περιοδικό δρόμου “Σχεδία” επιστρέφει στις γειτονιές