Το βραβείο “SLAPP, Πολιτικός της Χρονιάς” κερδίζει ο Γρηγόρης Δημητριάδης