Τουρισμός: Η απόφαση της Βρετανίας έφερε νέες ακυρώσεις