Τους τελειώσαμε τότε, θα τους τελειώσουμε και τώρα!