Βατόπουλος: Η απαγόρευση συναθροίσεων δεν ήταν πρόταση της Επιτροπής