Βία αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες διατήρησης της αρχαίας κληρονομιάς της Μυκόνου