Βιασμός 24χρονης: «Σοβαρές ενστάσεις και παραλείψεις στην δειγματοληψία DNA»
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ