Βύρωνας: Μαθητές εκτόξευσαν δορυφόρο αλλά το ΥΠΑΙΘ δεν τους έδωσε χρήματα για διαγωνισμό της ΕSA!
5LYKEIOVYRONA.GR