Βόλος: 200% πάνω από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα PM 2,5 στην ατμόσφαιρα!