Χάρτης ECDC: Γιατί δεν ξέρουμε εάν οι πράσινες περιοχές είναι «πράσινες»