Ξενοδοχείο κρατά κλειστό παράθυρο δωματίου για να κλωσήσει ένα γεράκι τα αυγά του
FACEBOOK/ NAXOS ISLAND WILDLIFE PROTECTION