Χημικά από την αστυνομία, επεισόδια και τραυματίας αστυνομικός