Χρυσή Αυγή: Eυρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και «κόκκινο σήμα» στην Ιντερπόλ για τον Παππά