Χριστόπουλος για δολοφονία Ζακ: «Επιτομή του ρατσιστικού εγκλήματος»