Χτυπούσαν άλογα για να τα αναγκάσουν να προσκυνήσουν μια εικόνα στον Τύρναβο
SCREENSHOT