Ε.Ε.: 1.080 βουλευτές καταδικάζουν τα σχέδια προσάρτησης του Ισραήλ στη Δ. Όχθη