Αυτό είναι σωστό: Πίσω από τα κάγκελα να βρίσκονται οι ναζί!