Ανθρώπινη αλυσίδα στο Λονδίνο για να μην εκδοθεί ο Ασάνζ στις ΗΠΑ