Ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει στη Γάζα μέσω της πλωτής προβλήτας
UNSPLASH AHMED ABU HAMEEDA