Από μίσος για τις αριστερές του ιδέες δολοφονήθηκε ο Ούλωφ Πάλμε