Αποκαθήλωση και του αγάλματος του Κολόμβου ως αλληλεγγύη στους αυτόχθονες λαούς